20 största ägarna

De 20 största aktieägarna 2016-12-31