Bolagsstämma

Bolagsstämma

Årsstämma för Cherry AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 16 maj 2017 i Stockholm.

Tid och plats kommer meddelas senare.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran skall ställas till styrelsen men ska skickas per brev till:

Cherry AB (publ)
Blekholmstorget 30
111 64 Stockholm
Sverige

För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den inkomma senast tre veckor före stämman.