Finansiell Kalender

Cherry tillämpar en tyst period på 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period hålls inga möten med finansiell media, investerare eller analytiker.

Bokslutskommuniké, delårsrapport 4, tisdagen den 21 februari 2017

Tyst period, 9 april – 10 maj 2017

Delårsrapport 1-2017, onsdagen den 10 maj

Årsstämma, Stockholm, tisdagen 16 maj, 2017

Tyst period, 23 juli – 24 augusti 2017

Delårsrapport 2-2017, torsdagen den 24 augusti 2017

Tyst period, 7 oktober – 8 november 2017

Delårsrapport 3-2017, onsdagen den 8 november 2017

Tyst period, 10 januari – 21 februari 2017

Bokslutskommuniké, delårsrapport 4-2017, onsdagen den 21 februari 2018