Anders Holmgren, VD och Koncernchef

Anders Holmgren, VD och Koncernchef

Anders Holmgren

Född 1973. VD och koncernchef sedan 2017. Tidigare styrelseledamot

Utbildning och arbetslivserfarenhet: BSc. BA, International University of Monaco.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot och verkställande direktör i Cherry Casino Syd AB, Svenska Klubbspel AB och Playcherry PR & Media AB. Styrelseledamot i GameWin AB, Yggdrasil Holding Ltd, Yggdrasil Gaming Sweden AB, Bostadsrättsföreningen FURAN 4 samt FSport Aktiebolag.

Aktieinnehav: 351 000 B-aktier via närstående