Carolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications

Carolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications

Carolina Haglund Strömlid

Född 1972. IR- och Kommunikationsansvarig sedan april 2017 (konsult).

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen vid Örebro universitet. Konsult IR & Communications, Haglund & Strömlid AB. Tidigare IR-chef för Com Hem Holding AB, Kommunikations- och IR-chef för PA Resources AB samt senior rådgivare IR och PR inom Intellecta Corporate AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Kommunikationsansvarig för Team Olivia Group AB samt styrelseleamot och VD i Haglund & Strömlid AB.

Aktieinnehav: –