Claes Ruthberg, Styrelseledamot

Claes Ruthberg, Styrelseledamot

Bosatt: Stockholm

Medlem av styrelsen sedan 2017.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Precio Fishbone AB, SENS, Sustainable Energy Solutions AB, Consensus och Mind&Space.

Aktieinnehav: Inget aktieinnehav.