Jörgen Olsson, Arbetstagarrepresentant och styrelseledamot

Jörgen Olsson, Arbetstagarrepresentant och styrelseledamot

Född: 1976

Bosatt: Gävle

Utsedd av HRF till arbetstagarrepresentant 2007

Ombudsman Unionen och Ordförande Facklig Samverkan inom Unionen

Aktieinnehav: 1000 B-aktier