Cherry vill att spel ska vara en trevlig och underhållande avkoppling. Cherry bedriver spel i form av restaurangcasino. Spel i fysiskt form på restaurang är ganska begränsade vad beträffar insatsnivåer, men kan ändå leda till ett för gästen oönskat spelande. Att ta ansvar och arbeta proaktivt med spelberoendeproblematik är därför en självklarhet för oss och genomsyrar hela organisationen. Vi strävar efter att erbjuda trygga och säkra spelmiljöer.

 

För de allra flesta erbjuder spel om pengar spännande underhållning och en rolig aktivitet. Det är viktigt att vara medveten om att de allra flesta spelar så mycket man tycker att upplevelsen är värd och därmed inte hamnar i problem. Vi vill skapa långsiktiga relationer till våra spelare och strävar efter att alla ska spela lagom. Forskning kring spelbeteende och spelberoende är ett relativt nytt område i Sverige och internationellt vilket resulterar i att det fortfarande saknas mycket validerad kunskap kring hur spelberoende på ett effektivt sätt kan förebyggas och förhindras. Cherry följer löpande forskningen på området och arbetar kontinuerligt för att effektivisera de verktyg och funktioner vi tillhandahåller för att motverka spelproblematik.

Några av de åtgärder vi har vidtagit för att på ett aktivt sätt arbeta förebyggande mot spelberoende är bland annat att vi har ett strängt krav på åldersgräns. Vidare har vi valt att inte stödja ungdomsidrott eftersom vi tycker att spel om pengar och minderåriga inte hör ihop.

Cherry har verkat som en seriös aktör i spelbranschen i över 50 år. Vi har under åren haft en öppen och konstruktiv dialog med politiker och intresseorganisationer för en kontinuerlig utveckling av spelbranschen. Som ett resultat av vårt hårda arbete sitter vi idag, som enda privata aktör, med i referensgruppen till den statliga spelutredningen gällande omregleringen av den svenska spellagstiftningen.