Spelomsorg

Cherry vill att spel ska vara en trevlig och underhållande avkoppling. Vi bedriver spel i form av landbaserat kommersiellt spel, vilket i praktiken är spel i fysisk form ute på restauranger, krogar samt nattklubbar. LKS är ganska begränsad vad beträffar insatsnivåer, men kan ändå leda till ett för gästen oönskat spelande. Att ta ansvar och arbeta proaktivt med spelberoendeproblematik är därför en självklarhet för oss och genomsyrar hela organisationen. Vi strävar efter att erbjuda trygga och säkra spelmiljöer.

För de allra flesta erbjuder spel om pengar spännande underhållning och en rolig aktivitet. Det är viktigt att vara medveten om att de allra flesta spelar så mycket man tycker att upplevelsen är värd och därmed inte hamnar i problem. Vi vill skapa långsiktiga relationer till våra spelare och strävar efter att alla ska spela lagom.

Cherry följer löpande forskningen på området och arbetar kontinuerligt för att effektivisera de verktyg och funktioner vi tillhandahåller för att motverka spelproblematik. Detta på grunda av att det idag är svårt för en utomstående att upptäcka symptom för ens spelproblem.

Cherry har verkat som en seriös aktör i spelbranschen i över 50 år. Vi har under åren haft en öppen och konstruktiv dialog med politiker och intresseorganisationer för en kontinuerlig utveckling av spelbranschen.

Landbaserat kommersiellt spel och spelproblem

Landbaserat kommersiellt spel är idag inte uppkopplat mot spelpaus vilket gör att Cherry inte har möjlighet att kolla mot deras register ifall man stängt av sig för spel. Vid våra spelplatser gäller att man informerar personalen som bemannar spelen om ens spelproblem.

Har du problem med ditt spelande?

Om spelandet påverkar ditt liv på ett negativt sätt kan det vara ett tecken på spelproblem. Det kan till exempel handla om att du:

  • Lägger mer tid än vad du egentligen skulle vilja på spel
  • Har börjat ljuga om ditt spelande för personer i din omgivning
  • Spelar för mer pengar än vad du först hade tänkt dig eller vad du har råd med
  • Känner dig illa till mods eller har ångest efter att du har spelat

Det finns många andra sätt som spelandet kan skapa problem på och det allra viktigaste är förstås din egen upplevelse av situationen. Upplever du själv att du skulle må bra av att förändra ditt spelande?

Ibland kan man själv vara osäker på om spelandet är eller riskerar att bli ett problem. På stödlinjens hemsida kan man göra ett självtest för att reda på ifall man är i riskzonen.

Hemsida: stodlinjen.se
Nummer: 020-819 100

Spelproblem är vanligt men kan vara svårt att upptäcka. Problemen förekommer ofta tillsammans med andra tillstånd såsom t. ex. riskabla alkoholvanor, depression. Känslor av oro, stress eller nedstämdhet, sömnsvårigheter, bristande aptit och koncentrationssvårigheter är vanliga konsekvenser av spelproblem. Många med spelproblem har ekonomiska bekymmer till följd av spelandet.

Det är vanligt att relationerna till andra blir lidande och att aktiviteter som tidigare upplevdes som meningsfulla försummas. Anhöriga brukar även berätta att personen som spelar är hemlighetsfull med vad den gör och hur det är ställt med ekonomin. Ofta har den som spelar och den som är anhörig olika uppfattningar om huruvida spelandet är ett problem eller inte.

Vill ni läsa mer om ansvarsfullt spelande, spelproblem och dess konsekvenser rekommenderar vi Stödlinjens och Spelinspektionens hemsidor.