Oftast sker utbetalning inom 15 minuter.

Vissa banker kan däremot behöva 1 bankdag på sig att överföra vinsten till ens konto.
Har ni spelat en helgdag innebär detta nästkomande vardag.

Lista på Banker som har direkt utbetalning (15min) oavsett dag:

  • Nordea
  • SEB
  • Handelsbanken
  • Swedbank
  • Danske Bank