Platsansvarig (PA)
Som platsansvarig är man främst ansvarig för verksamheten på en enskild spelplats och att stödja CC:n med att optimera och planera verksamheten. Att vara platsansvarig är en utmärkt inkörsport för de andra tjänsterna inom Cherry.

Vice ChefsCroupier (v CC)
V CC är CC:s högra hand och hjälper till med många olika saker beroende på vad som behöver göras. Det kan vara allt från att hjälpa till att utbilda personal och fylla på material till att ha ansvar för schemat och den löpande verksamheten när cheferna är lediga.

ChefsCroupier (CC)
CC är navet i verksamheten och har ansvaret för den löpande driften i de olika distrikten. De ansvarar för rekrytering och utbildning av dealers, schemaläggning, kontakt med krogarna och gör varje månad resultatanalyser för att kunna utveckla verksamheten och höja resultaten. Som CC håller man i anställningsintervjuer ena dagen för att stå med skruvdragaren i högsta hugg nästa. Det är ett väldigt roligt och utvecklande arbete.

Distriktschef (DC)
Vår övertygelse är att all verksamhet och relationer mellan samarbetspartners, gäster och de som arbetar på Cherry har en tydlig lokal förankring. Då är det distriktschefen den som stöttar CCn och säkerställer att det finns bra förutsättningar att bedriva verksamheten samt kvalitetssäkrar både verksamheten och organisationen.

HR-Ansvarig (HA)
HA är den som CC rapporterar till vid bland annat rekrytering och allmänna personalfrågor. HA är den som är ytterst ansvarig för all personal som arbetar med själva driften. Det är HA som anställer och utbildar nya CC:ar. HA arbetar även aktivt tillsammans med CC för att löpande utveckla verksamheten rörande utbildning, rekrytering och personalfrågor.

Regionchef (RC)
RC har det löpande ansvaret för driften i regionen och arbetar nära våra samarbetspartners som driver krogar och restauranger. I det arbetet ingår att utveckla våra samarbeten och resultat med befintliga samarbetspartners samt teckna avtal med nya kunder. Regionchefen arbetar i nära samarbete med CC i respektive distrikt.

Materialansvarig (MA)
Materialansvarig är de som installerar och underhåller spelborden runt om i landet. De gör allt från allmänt underhåll som att byta dukar på spelborden till materialutveckling och framtagandet av nya lösningar på bord och tillbehör.

Ekonomiassistent (EA)
Ekonomiassistenen sköter och administerar löner, intyg och betyg. EA backar även upp HR-ansvarig och regioncheferna med administrativt arbete.