Karriär

Cherry Spelglädje erbjuder casino på nattklubbar, restauranger, lounger och krogar, vårt mest populära spel är Black Jack men vi erbjuder också Roulette. Restaurangcasinomarknaden består av ett fyrtiotal aktörer i varierande storlek och Cherry Spelglädje är den största operatören i Sverige med drygt 260 spelplatser, motsvarande en marknadsandel på cirka 65 procent. Cherry finns i hela Sverige, från Ystad till Riksgränsen, och är uppdelat på tre regioner med kontor i Göteborg, Stockholm och Umeå. Vidare är landet uppdelat i ett 40-tal distrikt där ChefsCroupiererna har ansvar för den löpande driften. På varje kontor finns en Personalchef samt en regionsansvarig. Alla som jobbar på Cherry Spelglädje har börjat som dealers och möjligheterna att avancera är många.

Här nedan beskriver vi de olika rollerna som finns inom företaget:

Vice ChefsCroupier (v CC)
V CC är CC:s högra hand och hjälper till med många olika saker beroende på vad som behöver göras. Det kan vara allt från att hjälpa till att utbilda personal och fylla på material till att ha ansvar för schemat och den löpande verksamheten när cheferna är lediga. Att vara Vice CC är en utmärkt inkörsport för de andra tjänsterna inom Cherry.
Personalchef (PC)
PC är den som CC rapporterar till vid bland annat rekrytering och allmänna personalfrågor. PC är den som är ytterst ansvarig för all personal som arbetar med själva driften. Det är PC som anställer och utbildar nya CC. PC sköter vidare administration, löner, intyg och betyg samt arbetar aktivt tillsammans med CC för att löpande utveckla verksamheten rörande utbildning, rekrytering och personalfrågor.
ChefsCroupier (CC)
CC är navet i verksamheten och har ansvaret för den löpande driften i de olika distrikten. De ansvarar för rekrytering och utbildning av dealers, schemaläggning, kontakt med krogarna och gör varje månad resultatanalyser för att kunna utveckla verksamheten och höja resultaten. Som CC håller man i anställningsintervjuer ena dagen för att stå med skruvdragaren i högsta hugg nästa. Det är ett väldigt roligt och utvecklande arbete.
Regionchef (RC)
RC har det löpande ansvaret för driften i regionen och arbetar nära våra samarbetspartners som driver krogar och restauranger. I det arbetet ingår att utveckla våra samarbeten och resultat med befintliga samarbetspartners samt teckna avtal med nya kunder. Regionchefen arbetar i nära samarbete med CC i respektive distrikt.
Materialansvarig
Materialansvarig är de som installerar och underhåller spelborden runt om i landet. De gör allt från allmänt underhåll som att byta dukar på spelborden till materialutveckling och framtagandet av nya lösningar på bord och tillbehör.