Spelregler

Så här fungerar Black Jack på restauranger i Sverige
Alla deltagare spelar mot dealern oberoende av vilka kort dina medspelare har. Målet i Black Jack är att vinna över dealern genom att vara närmare poängsumman 21 än dealern. Blir poängsumman 22 eller mer förloras insatsen. Vinsten för spelaren är lika mycket som denne har satsat. Om spelaren får 21 på grundgiven är detta en Black Jack och spelaren vinner då 1,5 gånger sin insats, såvida inte dealern också får Black Jack och ingen vinner.

När alla spelare har gjort sina val och spelat sina händer är det dags för dealern att dra kort. Dealern har inga valmöjligheter i sitt spel utan måste dra kort om poängsumman är 16 eller mindre. Vid 17 eller mer måste dealern stanna.

Om spelaren och dealern har samma poängsumma och dessa är 17, 18 eller 19 vinner dealern. Vid 20, 21 eller Black Jack vinner ingen och spelarens insats ligger kvar. Black Jack vinner över 21.

Kortens värde
Ess räknas som 1 eller 11, klädda kort (knekt, dam, kung) räknas som 10 Övriga kort räknas enligt sitt eget värde. Färger spelar ingen roll i Black Jack.
Ess tillsammans med ett kort värt 10 i grundgiven är en så kallad Black Jack.
I andra fall än grundgiven räknas detta som 11 eller 21.

Spelet startar
Insatsnivåerna är angivna vid spelbordet. Efter att spelarna har gjort sina insatser börjar dealern att dela grundgiven. Alla får först två kort var och dealern ett. Därefter väljer spelarna i tur och ordning om de vill dra kort, stanna, splitta eller dubbla.

Split (delning)
Om spelaren har 2 kort av samma värde kan handen splittas till två händer. Spelaren lägger till en lika stor insats, dealern delar på korten och lägger till ytterligare ett kort på vardera handen. Spelaren kan därefter spela vidare som vanligt och välja mellan att dra kort, stanna, splitta eller dubbla.

Undantaget är splitt av två Ess då endast 1 kort på vardera handen erhålls. Spelaren kan då inte spela vidare på dessa händer om inte ytterligare Ess erhålls. Spelaren kan då splitta igen. Om poängsumman på någon av dessa händer blir 21, räknas detta som just 21 och inte Black Jack.

Dubbling
När spelaren har poängsumman 7, 8, 9, 10 eller 11 på sin hand kan spelaren välja att dubbla sin insats. Spelaren erhåller då endast ett kort till och måste därefter stanna. Spelaren får således en chans att vinna dubbelt så mycket.

Om dubbling görs på en mjuk hand (hand med två värden tex 7 eller 17) räknas Esset endast som 1 efter dubblingen.

Försäkring
Skulle dealerns första kort vara ett Ess kan spelaren försäkra sin insats mot att dealern får Black Jack och därmed vinner deras insats. Spelare som vill försäkra sin insats betalar ett belopp motsvarande halva sin insats. Får dealern Black Jack vinner spelaren två gånger sin insats på försäkringsspelet men förlorar grundinsatsen, vilket i praktiken innebär att den som har försäkrat behåller såväl grundinsatsen som försäkringen. Om dealern inte får Black Jack förlorar spelaren sin försäkringsinsats och spelet fortsätter sedan som vanligt.

Över/under 13
Vid vissa spelbord finns tilläggsspelet Över/Under 13. För att delta i detta tilläggsspel måste spelaren först delta i Black Jack-spelet och får endast spela på egna rutor. Lägsta insats är samma som för Black Jack och högsta insats får inte överstiga grundinsatsen för Black Jack.

I Över/Under 13 satsar spelaren på om summan av dennes två kort på grundgiven blir över eller under 13. Ess räknas i Ö/U alltid som 1 (Black Jack = 11). Har spelaren satsat rätt vinner denne 1 gånger insatsen. Annars är insatsen förlorad. Är poängsumman 13 vinner banken. Om spelaren har satsat
på under 13 och får två Ess vinner spelaren 1,5 gånger insatsen.

Even money
Om spelaren har Black Jack och dealern har ett Ess som första kort kan spelaren begära Even Money. Det innebär att spelaren väljer att vinna 1 gånger insatsen direkt istället för att spela och kanske bara få behålla insatsen om även dealern skulle få Black Jack.

Skillnader mellan Svenskt restaurang casino och internationella casinon

– Om både dealern och Du stannar på 17, 18 eller 19 vinner dealern.

– Du får endast dubbla på två kort och när du har summan 7,8,9,10 eller 11

– Om Du dubblar på en mjuk hand räknas essets värde endast som 1. Ex: Du dubblar på ett ess och en 7:a och erhåller en 3:a. Summan blir då endast 11. Inte 21.

– Högsta insats är i jämförelse låg och är bestämd enligt Svensk lag. Dessa skillnader finns pga av den svenska lagstiftningen och upprätthålls av Spelinspektion som är kontrollmyndighet. Cherry försöker kontinuerligt att få till en förändring av dessa orättvisa skillnader för våra gäster.

Speltips
Dessa tips visar på möjligheter att stanna, dra kort, splitta och dubbla. Det finns dock många olika sätt att spela på och denna strategi är inget som garanterar framgång och måste följas. Vi erbjuder tipsen som en referens för nybörjare. När Du lärt Dig de grundläggande reglerna får Du lättare att fatta egna beslut.
Lycka till!

Dra eller stanna?

Om dealern har: Dra på: Stanna på:
3, 4, 5 eller 6 11 och lägre
Mjuk* 17 och lägre
12 och högre Mjuk* 18
och högre
7, 8, 9, 10-värt kort 16 och lägre
Mjuk* 17 och lägre
17 och högre
Mjuk* 18 och högre

* Med mjuk hand, exempelvis mjuk 17, avses en hand innehållandes ett Ess och en 6:a. Denna hand kan då räknas som 7 eller 17. Spelaren har här fördelen att efter att ha dragit ytterligare ett kort kunna räkna esset som en etta och erhålla en hård hand.

Splitta?

Om dealern har: Splitta:
2, 3, 4, 5, 6 eller 7 3:or, 8:or och ess
8, 9, 10-värt kort eller Ess Ess

Dubbling

Om dealern har: Dubbla på:
Ess Inget
10 eller lägre 11
9 eller lägre 10,11
2, 8 eller lägre 9, 10, 11
3, 4, 5 eller 6 7, 8, 9, 10, 11

House rules
Spelreglerna i Black Jack är fastställda enligt lag och kontrolleras av Lotteriinspektionen. Till detta kommer Cherrys ordningsregler för spelet.

• Åldersgräns för deltagande i spelet är 18 år.
• Om spelare stör ordningen vid spelbordet har dealern rätt att avvisa denne.
• Spelare får spela på flera spelrutor samtidigt. Dealern har dock rätt att begränsa antalet spelrutor för spelarna.
• Spelare får aldrig röra kort eller spelmarker under spelets gång.
• Mörka kort är inte tillåtet.
• Om spelare erhåller ett kort utan att ha begärt det skall kortet erbjudas nästa spelare, som får ta kortet, stanna, dubbla eller splitta. Vill denne inte ha kortet erbjuds det vidare och slutligen till dealern om ingen annan tagit det. Inga kort får i någon situation brännas och tas ur spelet utan att användas.
• Spelare får inte dra kort eller dubbla på Black Jack eller hård 21.
• Insatser för dubbling och splitt ska göras först när det är spelarens tur.
• Splitt kan ske hur många gånger som helst, även vid splitt av ess.
• Vid dubbling på mjuk 17, 18, 19 och 20 (egentligen 7, 8, 9 och 10) räknas handens (första) Ess endast som 1. Även efter dubblingen.
• När skärkortet delas ut spelas hela given klart innan blandning sker, med undantag om korten skulle ta slut och blandning måste ske mitt under given.
• Bakomspel är inte tillåtet.
• Ingen spelare får delta enbart i försäkrings- eller Över/Under 13-spel. Inte heller på någon annans spelruta.
• Ingen har rätt att kräva räkning, utbyte eller blandning av korten.
• Vinstmarker måste lösas in samma kväll.
• Vid eventuella tvister vid spelbordet är dealerns beslut slutgiltigt.